uberHOP Partner Page

About uberHOP

Ang uberHOP ay isang bagong option kung saan maaari kang sumakay ng maraming rider na patungo sa parehong destination. Tanging ang mga qualified at invited sa training ang maaaring makakakuha ng uberHOP trips. Kung ikaw ay napunta sa page na ito at hindi ka pa nakapagtraining, siguraduhing may e-mail invite at nakakakuha na ng training para sa uberHOP.

Kung nais mong i-review ang uberHOP training materials, maaari mo itong gawin sa page na ito.

 


PART 1 - Ano ang uberHOP?

PART 2 - Ang uberHOP App

PART 3 - Ang Routes ng uberHOP

Part 4 - Earnings and FAQs